Artikel Zaaq

Op 30 april 2021 verscheen een webartikel van Zaaq.nl over de herinrichting van de Julianaweg.

Aankondiging Nivo

In de NIVO-editie van 21 april ontvingen de abonnees een flyer met informatie omtrent de nieuwe BouwApp: Herinrichting Julianaweg.

Artikel Nivo

In de NIVO-editie van 7 april is een paginagroot artikel gepubliceerd over project Herinrichting Julianaweg met een terugblik op de eerste periode.

Artikel Nivo 

Op 25 augustus 2020 is het programma ‘Herinrichting van de Julianaweg’ van start gegaan. De hele Julianaweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht.

Artikel Nivo

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Julianaweg. Een van die werkzaamheden was de analyse van een online enquête.

Artikel Nivo

In dit artikel werd het maandelijks spreekuur van oktober aangekondigd.

Artikel Nivo

Met trots kondigt gemeente Edam-Volendam de start aan van de ‘Herinrichting van de Julianaweg’.

Artikel Stadskrant

In dit krantenartikel wordt ingegaan op de start van Bouwteam DeDam in het project Herinrichting van de Julianaweg.

Skip to content