BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » Planning

planning

julianaweg

Plattegrond Julianaweg

Programmavoorbereiding

Schetsontwerp hele Julianaweg

In het schetsontwerp hebben we de eisen en wensen van de omgeving meegenomen. We werken binnen de kaders van de gemeente en de richtlijnen vanuit de overheid. De aangegeven periodes in deze planning zijn onder voorbehoud, omdat we rekening willen houden met andere projecten en ontwikkelingen. We bouwen veilig en nemen de aansluiting met de zijstraten mee in het project. 

Bekijk het schetsontwerp voor de gehele Julianaweg hier

Klik hier om de presentatievideo van het schetsontwerp te bekijken.

Julianaweg met een zebrapad

Deelgebied 1: COrridor

Voorlopig ontwerp Corridor

Het schetsontwerp is voor de hele Julianaweg. Per deelgebied maken we vervolgens een voorlopig ontwerp. We starten met het deelgebied dat we de Corridor noemen: dit is het industriegedeelte van de Julianaweg.

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor het corridorgedeelte lopen tot eind 2021. De eerste uitvoeringswerkzaamheden staan gepland voor 2022. 

deelgebied 2: Het dorp (het meer)

Voorlopig ontwerp Het Dorp (het meer)

In 2023 starten met het deelgebied ‘Het Dorp (het meer)’. 

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor dit gedeelte van de Julianaweg lopen tot eind 2022. De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor Het Dorp (het meer) staan voorlopig gepland voor 2023.  

Julianaweg met benzinepomp in de achtergrond

Deelgebied 3: Het dorp (dorp)

Voorlopig ontwerp Het Dorp (dorp)

In 2023-2024 starten met het deelgebied ‘Het Dorp (dorp)’. 

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor dit gedeelte van de Julianaweg lopen tot eind 2023. De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor Het Dorp (dorp) staan gepland voor 2024.

 
Huizen aan de Julianastraat

deelgebied 4: de entree

De Entree en afronding van het programma Julianaweg

In 2025 starten we met het deelgebied ‘De Entree’. 

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor dit gedeelte van de Julianaweg lopen tot 2024. De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor De Entree staan gepland voor 2025.

De afronding van het totale programma Julianaweg staat vooralsnog gepland aan het eind van 2025.

Mochten er wijzigingen op deze planning zijn, dan kunt u dat op deze pagina en via de BouwApp lezen.

Skip to content