BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » Planning

planning

julianaweg

Plattegrond Julianaweg

Herinrichting Julianaweg

In maart 2020 is Bouwteam DeDam gestart met het project ‘Herinrichting Julianaweg’. Wij hebben 2020 en 2021 gebruikt om samen met de omgeving te komen tot het schetsontwerp voor de hele Julianaweg. We hebben de omgeving bij dit proces betrokken door middel van: 

  • Een enquête  
  • Gesprekken met bewoners en ondernemers aan en nabij de Julianaweg 
  • De werkgroep Julianaweg. Lees hier meer over op de pagina werkgroep Julianaweg 

Klant Eisen Specificatie (KES) 

Alle wensen van de werkgroep en andere belanghebbenden uit de omgeving registreren we in de KES. 
Zo kunnen we niets vergeten en weten we wat er allemaal gezegd is over een bepaald onderwerp.  

  • Alle wensen worden opgeslagen in een eerste KES  
  • De wensen worden getest op haalbaarheid: past het in de ruimte en valt hij binnen de geschetste kaders die we hebben? 
  • Hierna volgt een honoreringsadvies van het bouwteam: kunnen de wensen worden meegenomen in het ontwerp?    
  • In de definitieve KES vermelden we of een wens wel/niet wordt gehonoreerd en waarom. Dus ALLE, ook de niet-gehonoreerde wensen, bespreken we in het bouwteam en leggen we vast in de KES. 
  • Wanneer een wens gehonoreerd is, wordt het een eis. Vervolgens laten we de inzender weten of zijn/haar wens gehonoreerd is of niet en waarom.  
fcab8bd8-bfc9-4ba0-ab14-7a04cec514dd

Schetsontwerp hele Julianaweg

Bekijk het Schetsontwerp voor de gehele Julianaweg hier en klik hier om de presentatievideo te bekijken waarin wij de highlights uitleggen. Bijvoorbeeld dat wij, in het proces met de werkgroep hebben gekozen voor de variant ‘Weg in het midden’. In het Schetsontwerp hebben we de eisen en wensen van de omgeving meegenomen. Verder werken we binnen de kaders van de gemeente en de richtlijnen vanuit de overheid. 

In november 2021 hebben wij akkoord gekregen van de gemeenteraad om het Schetsontwerp van de hele Julianaweg verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp per deelgebied. 

De aangegeven periodes in onderstaande planning zijn onder voorbehoud, omdat we rekening willen houden met diverse raakvlakken zoals andere projecten en ontwikkelingen. We bouwen veilig en nemen de aansluiting met de zijstraten mee. 

Julianaweg met een zebrapad

Deelgebied: de Corridor

Bij het doorontwerpen van het Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp zijn wij gestart met deelgebied de Corridor. Dit deel loopt van de Zeedijk tot aan de Zusterschoolstraat. Het ontwerp- en participatieproces loopt tot ongeveer eind 2022.

Na de kermis in september 2022 starten de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de bomenkap en kabels- en leidingenwerkzaamheden. Naar verwachting start de realisatie in het begin van 2023.  

 Als de realisatie van de Corridor is gestart, begint het ontwerp- en participatieproces van het resterende deel van de Julianaweg.

Voorlopig ontwerp Corridor

In juli 2022 is het Voorlopig Ontwerp van deelgebied de Corridor aan de omgeving gepresenteerd. Klik hier om het Voorlopig Ontwerp te bekijken. 

Bekijk hier de video van het Voorlopig Ontwerp, met daarin een impressie van de veranderingen ten opzichte van de huidige situatieBent u benieuwd naar het proces tot aan het Voorlopig Ontwerp? Klik dan hier.

deelgebied: het dorp

Voorlopig ontwerp Het Dorp (het meer)

Het ontwerp– en participatieproces voor deelgebied het Dorp gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start. 

Huizen aan de Julianastraat

deelgebied: de entree

De afronding van het totale programma Julianaweg staat vooralsnog gepland voor het einde van 2025. Mochten er wijzigingen in deze planning zijn, dan kunt u dat op deze pagina en via de BouwApp lezen. 

Skip to content