BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » Planning

planning

julianaweg

Plattegrond Julianaweg

Programmavoorbereiding

Schetsontwerp hele Julianaweg

In 2020 tot zomer 2021 werken we aan het schetsontwerp van de Julianaweg:


In het schetsontwerp nemen we deze eisen en wensen van de omgeving mee. We werken hierbij binnen de kaders van de gemeente en de richtlijnen vanuit de overheid. De aangegeven periodes in deze planning zijn onder voorbehoud, omdat we rekening willen houden met andere projecten en ontwikkelingen. We bouwen veilig en nemen de aansluiting met de zijstraten mee in het project. 

Julianaweg met een zebrapad

Fase 1

Voorlopig ontwerp Corridor

Het schetsontwerp is voor de hele Julianaweg. Per weggedeelte maken we vervolgens een voorlopig ontwerp. We starten met het weggedeelte dat we de Corridor noemen: dit is het industriegedeelte van de Julianaweg.

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor het corridorgedeelte lopen tot eind 2021. De eerste uitvoeringswerkzaamheden staan gepland voor 2022. 

Fase 2

Voorlopig ontwerp Het Dorp (het meer)

In 2023 starten met het weggedeelte ‘Het Dorp (het meer)’. 

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor dit gedeelte van de Julianaweg lopen tot eind 2022. De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor Het Dorp (het meer) staan voorlopig gepland voor 2023.  

Julianaweg met benzinepomp in de achtergrond

Fase 3

Voorlopig ontwerp Het Dorp (dorp)

In 2023-2024 starten met het weggedeelte ‘Het Dorp (dorp)’. 

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor dit gedeelte van de Julianaweg lopen tot eind 2023. De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor Het Dorp (dorp) staan gepland voor 2024.

 
Huizen aan de Julianastraat

Fase 4

De Entree en afronding van het programma Julianaweg

In 2025 starten we met het weggedeelte ‘De Entree’. 

De ontwerpwerkzaamheden en voorbereidingen voor dit gedeelte van de Julianaweg lopen tot 2024. De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor De Entree staan gepland voor 2025.

De afronding van het totale programma Julianaweg staat vooralsnog gepland aan het eind van 2025.

Mochten er wijzigingen op deze planning zijn, dan kunt u dat op deze pagina en via de BouwApp lezen.

Skip to content