BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » Voorbereidende fase

Deelgebieden

Voorbereidende fase

In maart 2020 is Bouwteam DeDam gestart met het project ‘Herinrichting Julianaweg’. Wij hebben de jaren 2020 en 2021 gebruikt om samen met de omgeving te komen tot het Schetsontwerp voor de hele Julianaweg. We hebben de omgeving bij dit proces betrokken door middel van: 

  • Een enquête  
  • Gesprekken met bewoners en ondernemers aan en nabij de Julianaweg 
  • De werkgroep Julianaweg. Lees hier meer over op de pagina werkgroep Julianaweg 

Klant Eisen Specificatie (KES)

Tijdens het participatietraject en door middel van ons contact met belanghebbenden halen wij wensen en eisen op uit de omgeving. Daarnaast ontvangen we wensen en ideeën via de webmail, de omgevingstelefoon en tijdens de bijeenkomsten met de werkgroep Julianaweg. Deze wensen hebben bijvoorbeeld betrekking op nieuwe parkeerlocaties, omleidingsroutes, de inzet van duurzame materialen en de nieuwe inrichting. Elke wens die binnenkomt, slaan we op in de KES, de zogenoemde Klant Eisen Specificatie.

Hierna bespreken we de wensen uit de KES met het bouwteam. We bekijken of de wens aan de wet- en regelgeving voldoet en binnen de kaders van het project past. We formuleren een honoreringsadvies met betrekking tot het wel of niet meenemen van de wens in het ontwerp, inclusief een toelichting. Deze honoreringsadviezen leggen we voor aan de gemeente en het resultaat hiervan koppelen we terug aan de persoon die de wens heeft ingediend.

Hieronder ziet u een schematische weergave van het KES-proces:

Schetsontwerp hele Julianaweg

Hieronder ziet u het Schetsontwerp voor de gehele Julianaweg. Klik op het Schetsontwerp om de afbeelding te vergroten.  

In november 2021 hebben wij akkoord gekregen van de gemeenteraad om het Schetsontwerp van de hele Julianaweg verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp per deelgebied. 

Bekijk hier de presentatievideo waarin wij de highlights van het Schetsontwerp uitleggen. Bijvoorbeeld dat wij, in het proces met de werkgroep, hebben gekozen voor de variant ‘Weg in het midden’. In het Schetsontwerp hebben we de eisen en wensen van de omgeving meegenomen. Verder werken we binnen de kaders van de gemeente en de richtlijnen vanuit de overheid.

Skip to content