BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » BOUWTEAM DeDam

BOUWTEAM DeDam

WIE IS WIE?

Gemeente Edam-Volendam heeft voor de Julianaweg de krachten gebundeld met Dura Vermeer. Samen vormen we Bouwteam DeDam. Dura Vermeer heeft daarnaast advies- en ingenieursbureau Sweco ingeschakeld.

Samen hebben we meer kennis en expertise. Bovendien kunnen we efficiënter plannen en zijn de projectkosten lager. 

BOUWTEAM DeDam

Kernteam

JACCO MAK

PROJECTMANAGER

Is eindverantwoordelijke en concentreert zich op het totale project, wat betreft budget en planning. Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met de omgeving.

‘Mijn intentie is om samen met Bouwteam DeDam een mooi vervolg aan de herinrichting Julianaweg te geven.’

Frank Pronk van Bouwteam De Dam

FRANK PRONK

PROJECTLEIDER

Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de planning en het verbeteren van de procesgang rondom de Julianaweg. Frank is een echte verbinder. 

‘Een goed team staat voor elkaar klaar en dat zit wel goed in Bouwteam De Dam.’

Chiel Rengers van Bouwteam De Dam

CHIEL RENGERS

ONTWERPLEIDER

Geeft leiding aan het ontwerpteam. Chiel is verantwoordelijk voor de vertaling van eisen, wensen en afspraken naar een breed gedragen, succesvol ontwerp.

‘Het vereist teamwerk om een ontwerp goed neer te zetten, dus ik focus me op goede samenwerking’.

ERIK HUTCHESON

TECHNISCH MANAGER

Bewaakt contracten, kosten, planning en risico’s. Hij is verantwoordelijk voor het contractmanagement, de projectbeheersing en directievoering.

Omgevingsmanager Linda Neeft

LINDA NEEFT

OMGEVINGSMANAGER

Geeft leiding aan het omgevingsteam. Ze is verantwoordelijk voor het contact en de communicatie mét en de inbreng ván de omgeving van de Julianaweg. 

‘Ons team beseft heel goed dat een project niet alleen óns, maar de hele omgeving aangaat.’ 

JACCO MAK

PROJECTMANAGER

Is eindverantwoordelijke en concentreert zich op het totale project, wat betreft budget en planning. Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met de omgeving.

’Mijn intentie is om samen met Bouwteam DeDam een mooi vervolg aan de herinrichting Julianaweg te geven.’

Frank Pronk van Bouwteam De Dam

FRANK PRONK

PROJECTLEIDER

Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de planning en het verbeteren van de procesgang rondom de Julianaweg.

‘Een goed team staat voor elkaar klaar en dat zit wel goed in Bouwteam De Dam.’

Chiel Rengers van Bouwteam De Dam

CHIEL RENGERS

ONTWERPLEIDER

Geeft leiding aan het ontwerpteam. Chiel is verantwoordelijk voor de vertaling van de eisen, wensen en afspraken naar een succesvol ontwerp, dat breed wordt gedragen.

‘Het vereist teamwerk om een ontwerp goed neer te zetten, dus ik focus me op goede samenwerking’.

ERIK HUTCHESON

Technisch manager

Bewaakt contracten, kosten, planning en risico’s. Erik is verantwoordelijk voor het contractmanagement, de projectbeheersing en directievoering.

Omgevingsmanager Linda Neeft

LINDA NEEFT

OMGEVINGSMANAGER

Geeft leiding aan het omgevingsteam. Ze is verantwoordelijk voor de contacten met derden, communicatie met de omgeving van de Julianaweg en de inbreng van belanghebbenden.

‘Ons team beseft heel goed dat een project niet alleen óns, maar de hele omgeving aangaat.’ 

BOUWTEAM DeDam

Adviseurs

EDWARD VAN SCHOOTEN

MOBILITEITSADVISEUR

Houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte en zorgt ervoor dat alle functies goed tot hun recht komen. Hij is betrokken bij het ontwerp en de participatie van belanghebbenden.

’Door goed af te wegen welke verkeerskundige belangen er spelen, hopen we tot de beste inrichting van de weg en openbare ruimte te komen.’

ANDREA HULSEBOSCH

LANDSCHAPSARCHITECT

Vertaalt de randvoorwaarden, ideeën en wensen tot een kloppend (haalbaar, maakbaar en betaalbaar) ontwerp dat gedragen wordt door de omgeving en dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.

’Ik vind het belangrijk dat de Julianaweg naast een belangrijke verkeersader, ook een weg is waar mensen fijn aan wonen, waar bezoekers zich welkom voelen en ook alle andere functies een goede plek hebben.’

ELIANNE VAN DE LOO

COMMUNICATIEADVISEUR

Is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie binnen het bouwteam. Zij ondersteunt bij het communiceren naar de omgeving.

 ‘Het is belangrijk om gedurende het hele proces transparant met de omgeving te blijven communiceren.’

Omgevingsmanager Linda Neeft

LINDA NEEFT

OMGEVINGSMANAGER

Geeft leiding aan het omgevingsteam. Ze is verantwoordelijk voor het contact en de communicatie mét en de inbreng ván de omgeving van de Julianaweg. 

‘Ons team beseft heel goed dat een project niet alleen óns, maar de hele omgeving aangaat.’ 

Julianaweg Volendam

ROLIEN DE JONG

OMGEVINGSMANAGER

Houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met de omgeving van de Julianaweg. Rolien organiseert onder andere de bijeenkomsten voor de werkgroep.

‘Ik geloof er in dat het ontwerp voor de Julianaweg het beste bij de omgeving zal passen, wanneer al deze partijen worden gezien, gehoord en mogen meedenken.’

ELIANNE VAN DE LOO

COMMUNICATIEADVISEUR

Is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie binnen het bouwteam. Zij ondersteunt bij het communiceren naar de omgeving.

 ‘Het is belangrijk om gedurende het hele proces transparant met de omgeving te blijven communiceren.’

BOUWTEAM DeDam

EDWARD VAN SCHOOTEN

mobiliteitsadviseur

Houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte en zorgt ervoor dat alle functies goed tot hun recht komen. Hij is betrokken bij het ontwerp en de participatie van belanghebbenden.

’Door goed af te wegen welke verkeerskundige belangen er spelen, hopen we tot de beste inrichting van de weg en openbare ruimte te komen.’

ANDREA HULSEBOSCH

landschapsarchitect

Vertaalt de randvoorwaarden, ideeën en wensen tot een kloppend (haalbaar, maakbaar en betaalbaar) ontwerp dat gedragen wordt door de omgeving en dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.

’Ik vind het belangrijk dat de Julianaweg naast een belangrijke verkeersader, ook een weg is waar mensen fijn aan wonen, waar bezoekers zich welkom voelen en ook alle andere functies een goede plek hebben.’

Uitsnede uit de Kadasterkaart van Edam 1819 met de Volendammermeerpolder

ONTSTAAN

BOUWTEAM DEDAM

Lees hier hoe de naam Bouwteam DeDam is ontstaan.

ANDREA HULSEBOSCH

landschapsarchitect

Vertaalt de randvoorwaarden, ideeën en wensen tot een kloppend (haalbaar, maakbaar en betaalbaar) ontwerp dat gedragen wordt door de omgeving en dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.

’Ik vind het belangrijk dat de Julianaweg naast een belangrijke verkeersader, ook een weg is waar mensen fijn aan wonen, waar bezoekers zich welkom voelen en ook alle andere functies een goede plek hebben.’

EDWARD VAN SCHOOTEN

mobiliteitsadviseur

Houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte en zorgt ervoor dat alle functies goed tot hun recht komen. Hij is betrokken bij het ontwerp en de participatie van belanghebbenden.

’Door goed af te wegen welke verkeerskundige belangen er spelen, hopen we tot de beste inrichting van de weg en openbare ruimte te komen.’

Uitsnede uit de Kadasterkaart van Edam 1819 met de Volendammermeerpolder

ONTSTAAN

BOUWTEAM DEDAM

Lees hier hoe de naam Bouwteam DeDam is ontstaan.

Uitsnede uit de Kadasterkaart van Edam 1819 met de Volendammermeerpolder

ONTSTAAN

BOUWTEAM DEDAM

Lees hier hoe de naam Bouwteam DeDam is ontstaan.

Skip to content