BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » Werkgroep

WERKGROEP

actuele informatie

Werkgroep Julianaweg is een groep van 38 bewoners, ondernemers en belangstellenden. Zij kennen de Julianaweg en de omgeving bijzonder goed. Het doel van de werkgroep is dat de leden, binnen de gegeven kaders van de gemeente, meedenken en meewerken zodat we samen komen tot een gedragen ontwerp.  

Alle ideeën van de werkgroep gaan naar het ontwerpteam en het bouwteam. Daar worden ze afgewogen: is deze keuze echt mogelijk binnen het ontwerp? Een idee is dus niet automatisch een garantie voor toepassing!

De werkgroep is een onderdeel van het participatietraject van programma Julianaweg. Op deze manier meedenken over de bouw van een weg is binnen de gemeente Edam-Volendam een unicum. 

Deelnemers werkgroep

WERKGROEP

Bijeenkomsten

9 maart 2021

Derde ontwerpatelier
 

Dit was het laatste ontwerpatelier waarbij de werkgroepleden invloed konden uitoefenen op het schetsontwerp voor de gehele Julianaweg.

Uit de twee overgebleven ontwerpvarianten van het schetsontwerp konden de werkgroepleden voor bepaalde thema’s hun voorkeur voor een variant aangeven:

 • parkeren
 • groen
 • ruimte voor ontmoeting
 • veiligheid
Het bleek dat de werkgroep over het geheel gezien geen duidelijke voorkeur had voor een variant.
 
Verder konden de werkgroepleden aangeven voor welk gebied van de Julianaweg een mogelijke 30 km/uur-zone wenselijk is. Werkgroep is grotendeels voor 30 km/uur op delen van de weg.
Impressie schetsontwerp met middenberm
Impressie schetsontwerp met middenberm
Een mooie plek om een 'special' te ontwerpen

De input uit ontwerpatelier 3 gebruiken we voor het vormen en optimaliseren van het schetsontwerp.

Het doel is om tot één schetsontwerp te komen, wat door gemeente wordt vastgesteld. Hierna presenteren we het aan de werkgroep en daarna aan alle inwoners en de brede omgeving.

12 januari 2021

Tweede ontwerpatelier
 

Op 12 januari kwam de Werkgroep Julianaweg (digitaal) samen voor het tweede ontwerpatelier. Het hoofdthema was verkeer: tijdens Ontwerpatelier 1 bleek dat er behoefte is om hier langer over door te praten.

Verloop van de avond
We startten met toelichting over kaders van de gemeente .

Daarna presentaties over:
1. keuzeproces van 3 naar 2 varianten van het schetsontwerp (plaatje onder)
2. duurzaamheid en groen
3. kruisingen en oversteekplaatsen

Verder gingen we in gesprek het thema verkeer. De werkgroep kon feedback geven op de gemaakte schetsontwerpen van rotondes en kruispunten op de Julianaweg.

OPmerkingen op de plattegrond van de Julianaweg
Opmerkingen op de plattegrond van de Julianaweg
De drie varianten van het schetsontwerp
De drie varianten van het schetsontwerp

23 november 2020

Eerste ontwerpatelier
 
De werkgroepleden bouwden met uitgeknipte fietspaden, bomen en wegstroken op schaal , ‘hun’ Julianaweg. Hiermee ontdekte de groep welke ontwerpmogelijkheden er zijn als je creatief gebruik maakt van de (soms beperkte) ruimte op de Julianaweg.
 
Verloop van de avond
 • Drie werkgroepleden presenteerden hun mooiste ontwerp van de Julianaweg.
 • Het ontwerpteam deelde drie varianten van het schetsontwerp met de werkgroep. Hiervan werden de plus- en minpunten besproken.
 • Er zijn gesprekken gevoerd over: verkeer, uitstraling, parkeren, groen en duurzaamheid op de Julianaweg.
Drie wegontwerpen met papier en schaar geknutseld
Ontwerpprincipes Julianaweg
Ontwerpprincipes Julianaweg

3 november 2020

Kennismakingsbijeenkomst van de werkgroep

Vanwege Covid-19 ontmoetten de leden elkaar digitaal. De avond stond in het teken van kennismaken, zowel met elkaar als met het programma. Ook werd er benadrukt dat niet elk idee dat de groep aandraagt wordt gehonoreerd. 

Dit komt o
mdat we in het ontwerp rekening moeten houden met: 
 • De beschikbare ruimte
 • Verkeersintensiteit
 • Bestaande kabels en leidingen, riolering
 • Beleidsdocumenten gemeente
 • Richtlijnen CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) en ASVV (alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)
 • Wet- en regelgeving
 
Omgevingsmanagers bij de online presentatie
Omgevingsmanagers bij de online presentatie
Skip to content