BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

[wpseo_breadcrumb]

Deelgebied

De Corridor

Het Schetsontwerp voor de gehele Julianaweg is in november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het doorontwerpen van het Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp zijn wij gestart met deelgebied de Corridor. Dit deel loopt van de Zusterschoolstraat tot de Zeedijk.

Afronding fase 3 + 4 en start fase 5

De werkzaamheden in fase 3 + 4 (van de Julianaweg 139/ 200 tot voorbij de kruising met de Mgr. C. Veermanlaan) zijn naar wens verlopen en op vrijdag 14 juli afgerond.

Start fase 5
Op maandag 17 juli zijn we gestart met fase 5. Deze fase begint net voorbij de kruising met de Mgr. C. Veermanlaan en loopt tot aan de duiker nabij de Dijkgraaf de Ruiterlaan.

Bereikbaarheid
Gedurende de rioolwerkzaamheden tussen de Marconistraat en Julianaweg 268 blijft het bedrijventerrein ter hoogte van Julianaweg 208-268 bereikbaar. We maken een tijdelijke inrit over de parkeerplaats van Groenhart Group b.v., Julianaweg 268. Op onderstaande afbeelding hebben wij de tijdelijke inrit in het rood aangegeven.

Bouwvak 
Tijdens de bouwvak van 7 tot en met 23 augustus leggen we de werkzaamheden stil. We hebben te maken met onvoorziene omstandigheden met de rioolwerkzaamheden, waardoor we in verband met de veiligheid het werkvak in fase 5 niet helemaal vrijgeven voor verkeer tijdens de bouwvak. We creëren wel een tijdelijke doorgang tijdens de bouwvak op de kruising van de Julianaweg met de Mgr. C. Veermanlaan, zodat bezoekers van Mastermate, Tase wonen en Nemassdeboer de winkels kunnen bereiken. Deze doorgang is alleen voor automobilisten bedoeld, niet voor zwaarder/ groter verkeer. 

De tijdelijke inrit die is gemaakt over de parkeerplaats van Groenhart Group b.v., Julianaweg 268 is weggehaald. Dat betekent dat het verkeer van 7 t/m 22 augustus de normale inrit naar de zijstraat Julianaweg weer kan gebruiken. Woensdag 23 augustus pakken we de werkzaamheden weer op en maken we weer een tijdelijke doorsteek bij Groenhart. 

Asfalteerwerkzaamheden
Vanaf 6 t/m 8 september voeren we asfalteerwerkzaamheden uit. In de nacht van 6 op 7 september wordt fase 5 voorzien van een nieuwe onder- en tussenlaag. Vervolgens brengen we in de nacht van 7 op 8 september in zowel fase 3 + 4 als in fase 5 een nieuwe deklaag aan. De belijning wordt op een ander moment aangebracht. Wij houden u via de BouwApp op de hoogte van de afzettingen.

Omleidingen
De omleidingsroute door de Hyacintenstraat voor verkeer en de bus is op maandag 17 juli opgeheven. De tijdelijke bushaltes aan de Burgemeester van Baarsstraat en de Hyacintenstraat zijn vanaf deze dag niet meer in gebruik. De bus stopt weer op de reguliere haltes aan de Julianaweg.

De omleidingsroute in de Hyacintenstraat wordt weer in werking gesteld bij de asfaltwerkzaamheden van 6 t/m 8 september. Daarna wordt de route definitief opgeheven. Hetzelfde geldt voor de busroute.

Afronding fase 2 en start fase 3+4

De werkzaamheden in fase 2 verlopen naar wens. Echter hebben wij in fase 1 enige vertraging opgelopen met betrekking tot het straatwerk door de leveranties van de stenen. Dit zorgt ervoor dat we fase 2 later afronden dan gepland.

Asfalteerwerkzaamheden
Op 1 juni hebben we in de avond asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd. We hebben de onderlaag en de tussenlaag aan op de rijbaan en het fietspad in fase 2 aangebracht. Ook is op een aantal plekken van fase 1 alvast de deklaag aangebracht (bij de inrit van de gemeentewerf en de eerste inrit van de Parallelweg). De deklaag van de rijbaan tussen de inrit gemeentewerf en de Zusterschoolstraat is nog niet aangebracht.

Donderdag 8 juni geven we het werkvak van fase 2 vrij voor het verkeer.

De rode deklaag op het fietspad in fase 1 en 2 is nog niet aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats op 29 juni. 

In bovenstaande afbeelding ziet u het werkvak van fase 3 + 4 (vanaf de Julianaweg 139/ 200 tot voorbij de kruising met de Mgr. C. Veermanlaan)

Start fase 3 + 4
Eerder heeft u kunnen lezen dat we de grenzen van het werkvak van fase 1 en fase 2 hebben aangepast. Dit heeft gevolgen voor fase 3 en fase 4: deze fases combineren we tot één fase (fase 3 + 4). Vrijdag 9 juni starten we met deze fase. De bedrijven in het werkvak van fase 3 + 4 blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar en zijn op de hoogte gebracht. Naar verwachting zijn we ongeveer 5 weken bezig met deze fase.

Bereikbaarheid
Gedurende fase 3 + 4 is de Julianaweg vanaf de rotonde bij de Van Baarstraat tot en met Snoek Wonen normaal bereikbaar. De tweede inrit van de Parallelweg (vanaf de rotonde bij de Van Baarstraat) is afgesloten. Bestemmingsverkeer van de Parallelweg dient op de Parallelweg te keren en weer dezelfde weg terug te nemen. Julianaweg 204 is wel vanaf de Parallelweg bereikbaar. De kruising met de Mgr. C. Veermanlaan is ook afgesloten, het verkeer wordt hier omgeleid via de Edisonstraat.

Per fase hanteren we een omleidingsroute voor het auto- en fietsverkeer.

Afronding fase 1 en start fase 2


De werkzaamheden in deelgebied de Corridor zijn in volle gang! De realisatie is opgedeeld in acht uitvoeringsfases waarvan de eerste fase is afgerond.
Maandagavond 8 mei zijn de onderlagen van fase 1 geasfalteerd, waarna deze fase dinsdag 9 mei is vrijgegeven voor het verkeer. 

Parallelweg weer normaal bereikbaar 
Tijdens de werkzaamheden bekijken wij of er optimalisatiemogelijkheden zijn. In fase 1 hebben we de grens van het werkvak aangepast en de eerste afslag naar de Parallelweg meegenomen, in tegenstelling tot de oorspronkelijke fasering. Dit is goed nieuws, want dat betekent dat de Parallelweg sinds dinsdag 9 mei weer van beide kanten te bereiken is. Hierdoor kunnen de touringcars weer hun normale route rijden naar het parkeerterrein aan de Parallelweg en hoeven zij de omleidingsroute door de Hyacintenstraat niet meer te gebruiken. 

Fase 2  
De afronding van fase 1 betekent ook de start van de volgende fase! Op dinsdag 9 mei zijn we begonnen met het opbreken van fase 2. De grens van fase 2 hebben wij eveneens aangepast. Dit betekent dat we een groter werkvak hebben, wat gunstig is voor de kwaliteit van het werk. De bedrijven in het werkvak blijven bereikbaar. Naar verwachting zijn we ongeveer 4 weken bezig met fase 2. 

In bovenstaande afbeelding ziet u het werkvak van fase 2 (net na de inrit Parallelweg t/m huisnummer 137c/200)


Tijdens de realisatie
zijn we steeds op zoek naar optimalisatiemogelijkheden en kan het vaker voorkomen dat we de fasering aanpassen als dat gunstiger blijkt te zijn voor de bereikbaarheid van de omgeving en/of voor onze werkzaamheden.
Wij communiceren eventuele wijzigingen in de planning via de BouwApp. Wij adviseren belanghebbenden daarom het deelproject ‘De Corridor’ te volgen en de notificaties aan te zetten. Kijk op onze website www.julianaweg-volendam.nl voor meer informatie over de BouwApp. 

Realisatiefase Corridor


Op 11 april 2023 is de realisatie van deelgebied de Corridor officieel gestart.

Bewonersbrief
Omwonenden van deelgebied de Corridor hebben een bewonersbrief ontvangen over de uitvoerende werkzaamheden. Woont of werkt u aan of nabij de Julianaweg in deelgebied de Corridor en heeft u deze brief niet op uw adres ontvangen? Dan willen wij u vragen dit aan ons door te geven via info@julianaweg-volendam.nl. Klik hier om de bewonersbrief te lezen en bekijk hier de bijlage van de brief.

Starthandeling door wethouder Kees Schilder 
Wethouder Kees Schilder heeft op 11 april 2023 het startsein voor de realisatie van de werkzaamheden gegeven.

Fasering  
Voor de realisatiefase is ‘bereikbaarheid’ onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases. We beginnen bij de Zusterschoolstraat en eindigen bij de kruising met de Morseweg. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat we te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Dit team is bij de Zeedijk aan het werk en het bouwverkeer maakt hiervoor gebruik van de Julianaweg. Wij pakken het laatste gedeelte tot aan de Zeedijk op als het team van de Versterking Markermeerdijken dit weggedeelte niet meer hoeft te gebruiken.    

In deze afbeelding ziet u de acht fases waarin de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.   

Planning 

De werkzaamheden in de Corridor zijn gepland van 11 april t/m november 2023. Hier ziet u de verwachte planning per fase; 

Fase Startdatum Einddatum 
1 Dinsdag 11 april  Maandag 8 mei 
2 Dinsdag 9 mei Woensdag 31 mei 
3 Donderdag 1 juni Donderdag 22 juni 
4 Vrijdag 23 juni Vrijdag 14 juli 
5 Maandag 17 juli Vrijdag 11 augustus 
Bouwvak 
6 Maandag 28 augustus Dinsdag 31 oktober* 
7 Woensdag 6 september Dinsdag 31 oktober* 
8 Woensdag 1 november Donderdag 30 november 

 

* Fase 6 en 7 starten bijna gelijktijdig en eindigen op hetzelfde moment. Deze twee fases duren langer dan de overige fases. Dit komt door de vervanging van de duiker en het aanbrengen van de rotonde die zich in deze fase bevinden.  

In onze planning zijn wij van diverse factoren afhankelijk. U kunt hierbij denken aan leveranties, personeel, onverwachte ondergrondse obstakels en weersomstandigheden. De planning van fase 6, 7 en 8 is nog onder voorbehoud vanwege lopende onderzoeken. Als de planning verandert brengen wij u hierover op de hoogte via de BouwApp. Onderaan deze brief leest u hoe u ons project op de BouwApp kunt volgen.    

Omleidingsroutes
Gedurende de realisatie van de Corridor geldt er een grote omleidingsroute waarbij het vrachtverkeer verzocht wordt om de Julianaweg zoveel mogelijk te vermijden. Deze route kunt u delen met de chauffeurs/ leveranciers.

Per fase hanteren we een omleidingsroute voor het auto- en fietsverkeer.

 

Omleidingen bus 
In verband met de afsluiting van de Julianaweg rijden lijnen 316, 614 en 110 een andere route. Deze omleiding geldt vanaf 11 april tot nader bericht. 

Lijnen 316 en 614 Volendam

Vervallen haltes:

 • Visserstraat

Tijdelijke haltes:

 • van Baarstraat (richting Edam)
 • Hyancintenstraat (richting Amsterdam)
volendam 316

Lijn 110 Volendam

Vervallen haltes:

 • Visserstraat
 • Morseweg
 

Tijdelijke haltes:

 • van Baarsstraat
 • Edisonstraat
volendam 110

Ontwerp corridor

In januari 2023 is het ontwerp van deelgebied de Corridor vastgesteld. 

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Julianaweg in deelgebied de Corridor zijn:

 • Maximale snelheid van 50 km/uur
 • Vrijliggend eenzijdig te berijden fietspad aan beide zijden van de weg
 • De as van de nieuwe Julianaweg blijft nagenoeg hetzelfde als de as van de huidige Julianaweg
 • De weg heeft geen eenduidig profiel, maar drie verschillende profielen:

 

Profiel A: Zusterschoolstraat tot het kruispunt met de Mgr. C. Veermanlaan

 

Afbeelding 1Visualisatie deelgebied Corridor, profiel A

Profiel B: Vanaf het kruispunt met de Mgr. C. Veermanlaan tot aan het kruispunt met de Dijkgraaf de Ruiterlaan

Afbeelding 2 – Visualisatie deelgebied Corridor, profiel B

Profiel C: Vanaf het kruispunt met de Dijkgraaf de Ruiterlaan tot aan de grens van de bebouwde kom

Afbeelding 3 – Visualisatie deelgebied Corridor, profiel C

Verkeersaansluiting met de Mgr. C. Veermanlaan
Om de gewenste verkeersaansluiting met de Mgr. C. Veermanlaan te realiseren is de gemeente in gesprek met de eigenaar van de naastgelegen particuliere kavel. Zonder aankoop van (een deel van) deze grond is het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming niet inpasbaar. Voorlopig blijft de indeling van dit kruispunt nog hetzelfde als in de huidige situatie.

Kruispunt Dijkgraaf de Ruiterlaan
Het kruispunt met de Dijkgraaf de Ruiterlaan gaat vormgegeven worden door een rotonde met vrijliggende fietspaden. Zie afbeelding 4 en 5. Door deze inpassing ontstaat een verkeersveiligere oversteekplaats voor het voetgangers- en fietsverkeer. Daarnaast neemt de doorstroming op het kruispunt sterk toe ten opzichte van de huidige situatie. Een bijkomend voordeel is dat de rotonde tevens als keerlus (-mogelijkheid) kan dienen voor het verkeer. Draaien en keren op de Julianaweg is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Afbeelding 4 – Visualisatie deelgebied Corridor, rotonde Julianaweg – Dijkgraaf de Ruiterlaan

Afbeelding 5 – Visualisatie deelgebied Corridor, rotonde Julianaweg – Dijkgraaf de Ruiterlaan, gezien vanaf de Dijkgraaf de Ruiterlaan

Optimalisatie inritten Corridor
Wij hebben onderzoek gedaan of, en zo ja, hoe we de inritten in de Corridor kunnen optimaliseren. Dankzij het meedenken en de welwillendheid van de KIVO, de Brandweer en Snoek Mooier Wonen hebben we twee inritten kunnen verwijderen in de Corridor en wordt de inrit van Snoek Wonen en de Brandweer gecombineerd. Dit is gunstig voor de doorstroming op de Julianaweg. Wij willen hen bedanken voor de fijne samenwerking!

Inritconstructies
Bij elke uitrit van een particulier terrein komt een inritconstructie. Dit betekent dat een automobilist bij het verlaten en betreden van het particuliere terrein een schuine band tegenkomt van 6 à 10 cm hoog. De inritconstructie zorgt naast een verkeersveiligere situatie voor fietsers en voetgangers ook voor een rustiger verkeersbeeld, waarbij minder verkeersborden noodzakelijk zijn.

De inrit van KIVO wijkt af van de standaard inritten. In overleg met KIVO is bepaald dat de inrit met H-profielkeien gerealiseerd wordt, zodat de inrit robuust genoeg is voor het zware verkeer.

Laad- en loslocaties
Uit een nadere analyse blijkt dat laad- en loslocaties conform de richtlijnen van het CROW niet inpasbaar zijn. Door de geringe beschikbare breedte van de berm, de effecten van de geparkeerde voertuigen op de verkeersveiligheid en vanwege de handhavingskwestie is dit door de werkgroep Julianaweg en in het overleg met de hulpdiensten niet wenselijk bevonden. De stuurgroep heeft dit besluit overgenomen. Het laden en lossen dient dus uitsluitend op het particuliere terrein plaats te vinden.

Lange Zware Voertuigen (LVZ) route
Naar aanleiding van gesprekken met stakeholders blijkt dat de Julianaweg behoort tot de LZV (Lange Zware Voertuigen) route binnen de gemeente. Deze routes zijn vastgesteld door het rijk en de provincie. De aanwezigheid van deze route heeft gevolgen voor de inrichting van de kruispunten. Door het formaat van de LZV’s is er meer ‘marge’ in de fysieke ruimte nodig bij de draai- en keerbewegingen van de voertuigen. Met de beleidsmedewerkers Verkeer binnen de gemeente Edam-Volendam is afgesproken dat LZV’s in de toekomst via de Derde Ontsluitingsweg en Dijkgraaf de Ruiterlaan rijden. Dit betekent dat de kruispunten van de Julianaweg met de Dijkgraaf de Ruiterlaan en Mgr. C. Veermanlaan dienen te voldoen aan de LZV-uitgangspunten.

Wegverharding
Op alle visualisaties kunt u zien dat de rijbaan wordt gerealiseerd met een asfaltdeklaag, evenals het rode fietspad aan de westzijde van de Julianaweg. Op het fietspad aan de oostzijde brengen wij een rode tegelverharding aan. Hier kan niet geasfalteerd worden, omdat dit fietspad boven kabels en leidingen ligt. Het trottoir tussen de Mgr. C. Veermanlaan en Morseweg wordt gerealiseerd met hergebruikte betontegels. Tussen de Zusterschoolstraat en Mgr. C. Veermanlaan brengen wij nieuwe tegels aan in het trottoir.

Duikerbrug
De bestaande duikerbrug nabij de Dijkgraaf de Ruiterlaan heeft een onvoldoende rest levensduur en is niet voldoende breed voor het nieuwe wegprofiel. Wij vervangen de duikerbrug door een kokerduiker van gelijke afmeting wanneer we de Julianaweg hier gaan herinrichten.

Voorlopig Ontwerp corridor

In juli 2022 is het Voorlopig Ontwerp van deelgebied de Corridor aan de omgeving gepresenteerd.

Bent u benieuwd naar het proces tot aan het Voorlopig Ontwerp? Klik dan hier

Bekijk hieronder de video van het Voorlopig Ontwerp, met daarin een impressie van de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. 

Voorbereidende werkzaamheden

Om in het nieuwe jaar aan de slag te kunnen gaan met de realisatie van deelgebied de Corridor, zijn we eind 2022 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan het kappen van bomen, een grondonderzoek en kabels- en leidingenwerkzaamheden. 

Bewonersbrieven 

Hieronder vindt u de algemene bewonersbrief van Bouwteam DeDam en de bewonersbrieven met de benodigde informatie van de verschillende nutsbedrijven. 

Omwonenden van deelgebied de Corridor (Zeedijk tot aan de Zusterschoolstraat) hebben deze bewonersbrief ontvangen. Woont of werkt u aan of nabij de Julianaweg in deelgebied de Corridor en heeft u deze brief niet op uw adres ontvangen? Dan willen wij u vragen dit aan ons door te geven via info@julianaweg-volendam.nl.

Bomenkap

Om de nieuwe Julianaweg te kunnen realiseren dienden we een aantal bomen te verwijderen om zo ruimte te maken voor de nieuwe inrichting. Hierbij hebben we gekeken naar de verwachte levensduur van de bomen door middel van een Bomen Effect Analyse.  

Hieronder vindt u een kaartje waarop u kunt zien welke bomen wij hebben verwijderd. 

In het ontwerp van de nieuwe Julianaweg is groen belangrijk. Hiervoor is een groenplan gemaakt. Dit betekent dat we een aantal nieuwe bomen terugplaatsen in de Corridor als onderdeel van de nieuwe groenstructuur. 

Skip to content