BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » Deelgebied de Corridor

Deelgebied

De Corridor

Het Schetsontwerp voor de gehele Julianaweg is in november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het doorontwerpen van het Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp zijn wij gestart met deelgebied de Corridor. Dit deel loopt van de Zeedijk tot aan de Zusterschoolstraat.

Het ontwerp- en participatieproces van dit deelgebied loopt tot ongeveer eind 2022. Na de kermis in september 2022 starten de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de bomenkap en kabels- en leidingenwerkzaamheden. Naar verwachting start de realisatie van deelgebied de Corridor in het begin van 2023.  Als de realisatie van de Corridor is gestart, begint het ontwerp- en participatieproces van het resterende deel van de Julianaweg.

Voorlopig Ontwerp corridor

In juli 2022 is het Voorlopig Ontwerp van deelgebied de Corridor aan de omgeving gepresenteerd.

Bent u benieuwd naar het proces tot aan het Voorlopig Ontwerp? Klik dan hier

Bekijk hieronder de video van het Voorlopig Ontwerp, met daarin een impressie van de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. 

Voorbereidende werkzaamheden

Om in het nieuwe jaar aan de slag te kunnen gaan met de realisatie van deelgebied de Corridor, starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan het kappen van bomen, een grondonderzoek en kabels- en leidingenwerkzaamheden. 

Bewonersbrieven 

Hieronder vindt u de algemene bewonersbrief van Bouwteam DeDam en de bewonersbrieven met de benodigde informatie van de verschillende nutsbedrijven. 

Omwonenden van deelgebied de Corridor (Zeedijk tot aan de Zusterschoolstraat) hebben deze bewonersbrief ontvangen. Woont of werkt u aan of nabij de Julianaweg in deelgebied de Corridor en heeft u deze brief niet op uw adres ontvangen? Dan willen wij u vragen dit aan ons door te geven via info@julianaweg-volendam.nl.

Bomenkap

Om de nieuwe Julianaweg te kunnen realiseren dienen we een aantal bomen te verwijderen om zo ruimte te maken voor de nieuwe inrichting. Hierbij hebben we gekeken naar de verwachte levensduur van de bomen door middel van een Bomen Effect Analyse.  

Hieronder vindt u een kaartje waarop u kunt zien welke bomen wij gaan verwijderen. 

In het ontwerp van de nieuwe Julianaweg is groen belangrijk. Hiervoor is een groenplan gemaakt. Dit betekent dat we een aantal nieuwe bomen terugplaatsen in de Corridor als onderdeel van de nieuwe groenstructuur. 

Skip to content