BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

HOME » OORSPRONG NAAM ‘DeDam’

BOUWTEAM DeDam

ONTSTAAN VAN DE NAAM

De Julianaweg is de noord-zuidverbinding door Volendam. Deze ‘aorta van Volendam’ is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Volendam. Het bouwteam wilde daarom graag een naam die dit belang uitstraalt én die een relatie heeft met de geschiedenis van Volendam.

De afsluiting van de IJe
De geschiedenis van Volendam begint met het afsluiten van de IJe. De IJe is een voormalig veenriviertje dat uitmondde (voor-IJe) in de Zuiderzee. De IJe was de vaarverbinding tussen Edam en de Zuiderzee. Halverwege de 14e eeuw werd vanuit het centrum van Edam de oost-west lopende Voorhaven gegraven, richting het Oorgat aan de Zuiderzee. De IJe was nu niet meer nodig als verbinding tussen de haven van Edam en Zuiderzee. 

We ‘vollen’ de dam
Nu er een nieuwe route naar zee was, werd de IJe afgedamd bij de monding in de Zuiderzee (op de plek van het huidige Volendam). De IJe werd daar dicht of ‘vol’ gemaakt. Dit is het ontstaan van de naam van Volendam.  Er wordt een verband gelegd met het Zaanse woord vold, het voltooid deelwoord van vollen, wat vullen, dichtgooien, dempen betekent. Dus vollen(de)dam of voldendam. De oudste vermeldingen van de naam Volendam zijn: 1573 Follendam, 1639 Vollendam, 1745 Voolendam.

Uitsnede uit de Kadasterkaart van Edam 1819 met de Volendammermeerpolder
Uitsnede uit de Kadasterkaart van Edam 1819 met de Volendammermeerpolder (de drooggelegde Voor-IJe) en de ligging van de Meerzijde (straat in het huidige Volendam). De smalle strook tussen de Meerzijde en de Havendijk van Volendam is de locatie van de ‘Vollendam’ waaraan Volendam is ontstaan. Bron kadasterkaart: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dus zonder de dam was er geen Volendam en zonder Volendam geen Julianaweg.
Het bouwteam heeft daarom gekozen voor de naam DeDam.

Skip to content