Artikel Nivo

In de NIVO van 15 mei j.l. is een artikel gepubliceerd over de afronding van deelgebied de Corridor en het vervolg van de herinrichting Julianaweg.

Nieuwsbericht NIVO

De realisatie is opgedeeld in acht uitvoeringsfases waarvan de eerste fase bijna is afgerond. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Nieuwsbericht Groot-Waterland

De werkzaamheden in deelgebied de Corridor zijn in volle gang. In dit webartikel leest u meer over de afronding van fase 1 en de start van fase 2.

Nieuwsbericht NIVO

In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de voorbereidende werkzaamheden in deelgebied de Corridor.

Reportage RTV L.O.V.E.

Tijdens de inloopavond op dinsdag 12 juli 2022 is er een reportage gemaakt door de lokale omroep Edam-Volendam.

Artikel NIVO

In de NIVO editie van 15 december is een artikel gepubliceerd over de start van het voorlopig ontwerp Corridor na akkoord van de Gemeenteraad.

Artikel Nivo

In de NIVO-editie van 20 oktober is een paginagroot artikel gepubliceerd over het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders.

Skip to content