Nieuwsbericht NIVO

In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de voorbereidende werkzaamheden in deelgebied de Corridor.

Reportage RTV L.O.V.E.

Tijdens de inloopavond op dinsdag 12 juli 2022 is er een reportage gemaakt door de lokale omroep Edam-Volendam.

Artikel NIVO

In de NIVO editie van 15 december is een artikel gepubliceerd over de start van het voorlopig ontwerp Corridor na akkoord van de Gemeenteraad.

Artikel Nivo

In de NIVO-editie van 20 oktober is een paginagroot artikel gepubliceerd over het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders.

Noordhollands Dagblad

In het nieuwsbericht van het Noordhollands Dagblad werd ingegaan op het bodem- en milieuonderzoek.

Artikel Zaaq

Op 30 april 2021 verscheen een webartikel van Zaaq.nl over de herinrichting van de Julianaweg.

Aankondiging Nivo

In de NIVO-editie van 21 april ontvingen de abonnees een flyer met informatie omtrent de nieuwe BouwApp: Herinrichting Julianaweg.

Artikel Nivo

In de NIVO-editie van 7 april is een paginagroot artikel gepubliceerd over project Herinrichting Julianaweg met een terugblik op de eerste periode.

Artikel Nivo 

Op 25 augustus 2020 is het programma ‘Herinrichting van de Julianaweg’ van start gegaan. De hele Julianaweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht.