BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Start trillingsonderzoek
Start trillingsonderzoek

Start trillingsonderzoek

De komende weken voert Dura Vermeer een trillingsonderzoek uit aan de Julianaweg. In dit onderzoek wordt gekeken naar de trillingsniveaus in de aanliggende woningen, de geaccepteerde streefwaarden en de trillingssterkte gerelateerd aan afstand.

Het is kostbaar en tijdrovend om overal te meten, daarom wordt het onderzoek uitgevoerd in een aantal representatieve woningen aan de Julianaweg. Namens het Bouwteam willen wij de vrijwilligers bedanken die hun woning beschikbaar hebben gesteld voor het trillingsonderzoek. 

Het trillingsonderzoek is onderdeel van een groter onderzoek naar het woon- en leefklimaat voor de burger aan de Julianaweg. Dit betreft de akoestiek, trilling en luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof). 

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de bevindingen in een rapport gepresenteerd. De uitkomst van dit rapport kan invloed hebben op de werkzaamheden rondom de herinrichting van de Julianaweg.

Skip to content