BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Realisatie deelgebied Corridor gestart

Realisatie deelgebied Corridor gestart

Donderdag 6 april 2023 is de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Edam-Volendam en Dura Vermeer Infra getekend. Dit is het officiële contractstuk voor de realisatie. Wethouder Kees Schilder zette vervolgens dinsdag 11 april jl. de eerste schep in de grond in deelgebied de Corridor. Hiermee is de herinrichting van de Julianaweg officieel gestart en zijn de ontwerpwerkzaamheden van deelgebied de Corridor afgerond.

Fasering
Voor de realisatiefase is de bereikbaarheid onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases. We beginnen bij de Zusterschoolstraat en eindigen bij de kruising met de Morseweg. Om de bereikbaarheid van de diverse bedrijven te garanderen werken we zowel overdag als ’s nachts. De nachtwerkzaamheden met de meeste geluidshinder proberen we zoveel mogelijk vòòr middernacht uit te voeren. ’s Nachts voeren we voornamelijk de werkzaamheden uit ter hoogte van de inritten.

Omleidingsroute
Gedurende de realisatie van de Corridor is er een grote omleidingsroute en een omleidingsroute voor fase 1 t/m 3. U kunt de omleidingsroutes bekijken op www.julianaweg-volendam.nl/deelgebied-de-corridor/.

Werkzaamheden
Dura Vermeer voert verschillende werkzaamheden uit. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het frezen en aanbrengen van asfalt, het profileren van de weg en het aanbrengen van groenvoorzieningen en lichtmasten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de Corridor eind november 2023 afgerond.

Skip to content