BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Onderzoek naar kabels en leidingen onder de Julianaweg

Onderzoek naar kabels en leidingen onder de Julianaweg

Met welke kabels en leidingen moeten we bij de herinrichting van de Julianaweg rekening houden? Om die vraag te beantwoorden, brengt bouwteam DeDam vanaf woensdag 9 maart de ondergrond van de weg in kaart. Dat gebeurt door het graven van elf proefsleuven verdeeld over de Julianaweg. De sleuven worden gegraven in de rijbaan, het fietspad, het trottoir of in de groene bermen langs de weg. Hierdoor checken wij het type van kabels en leidingen en of ze op de plek liggen zoals de klic-melding die aangeeft.

Onderaannemer Syntax voert de werkzaamheden uit en graaft sleuven van anderhalve meter diep die in lengte variëren van tweeënhalf tot acht meter. Om onveilige situaties te voorkomen zetten we het werkgebied af.

De werkzaamheden duren van woensdag 9 maart tot en met woensdag 16 maart 2022 met uitzondering van het weekend. De medewerkers van Syntax informeren de direct aanwonenden op het moment dat de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Na afronding van het onderzoek herstellen zij de graaflocaties en laten deze weer netjes achter.

De werkzaamheden brengen mogelijk hinder met zich mee op het gebied van geluid, trillingen en/ of bereikbaarheid.

Heeft u vragen over het onderzoek? Mail ons via info@julianaweg-volendam.nl of bel met de omgevingstelefoon via 06 53 43 0601.

Skip to content