BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Kijkje in de Keuken: Jan Erik de Haan

Kijkje in de Keuken: Jan Erik de Haan

In Bouwteam DeDam werken professionals uit verschillende vakgebieden samen. Het ontwerp- en omgevingsteam zijn veel in beeld geweest. Maar achter de schermen gebeurt nog veel meer. In deze editie nemen we een kijkje in de keuken bij de programma-manager: Jan Erik de Haan.

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE PROGRAMMA-MANAGER

Jan Erik de Haan is vanuit de gemeente Edam-Volendam eindverantwoordelijk voor het project en geeft leiding aan Bouwteam DeDam.

Jan Erik heeft veel ervaring met infra-projecten, onder andere bij de reconstructie van de A9 en de aanleg van de wegen bij de Amsterdam Arena. Ook is hij vijftien jaar uitvoerder en later projectleider geweest bij verschillende andere projecten in Amsterdam.

Op dit moment werkt hij naast de herinrichting van de Julianaweg aan de infraprojecten Boelspark, Keetzijde en herinrichting Oude Kom binnen de gemeente Edam-Volendam.

Wat doe je als programma-manager?

Eigenlijk kijk ik voortdurend om me heen om een goed beeld te hebben van wat er speelt in Volendam. Vanaf het begin zag ik dat er veel projecten zijn in de gemeente die invloed kunnen hebben op de herinrichting van de Julianaweg en andersom. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen hebben we van dit project een programma gemaakt. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om werkzaamheden van verschillende projecten gelijktijdig uit te voeren.

De Julianaweg is bovendien de aorta van Volendam. Dus als je iets aanpast aan deze weg, heeft dat naast andere lopende projecten ook impact op de directe omgeving. De omgeving moet daarom goed voorbereid zijn op bijvoorbeeld bouwverkeer en wegafsluitingen. Vanuit mijn rol als programma-manager kijk ik hoe we deze gevolgen het beste op kunnen vangen. Overigens is dit maar een deel van mijn functie. Binnen het bouwteam geef ik leiding aan de groep en ben ik eindverantwoordelijke.

Waarom hebben jullie gekozen voor een bouwteam?

Vanuit mijn eigen werkervaring heb ik vaak gezien dat het belangrijk is om vroegtijdig zicht te hebben op de praktische uitvoerbaarheid van een ontwerp. Dat is belangrijk om bij de uitvoering niet voor verrassingen te komen staan. Verrassingen leiden namelijk vaak tot hogere kosten en vertraging in een later stadium. Als je de aannemer vanaf het begin meeneemt in het proces zorg je ervoor dat snel duidelijk wordt wat praktisch haalbaar is.

Is deze aanpak gebruikelijk?

Van voorbereiding tot oplevering gezamenlijk als bouwteam optreden is een unieke situatie. We werken echt als één team en hebben een gezamenlijk doel. Dit zorgt intern voor korte lijntjes. We maken sneller keuzes, omdat alle deskundigen al aan tafel zitten. De aannemer kijkt in deze fase al mee hoe we de uitvoering het beste kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld met het oog op omleidingsroutes. Zo proberen we overlast voor de omgeving te beperken tijdens de uitvoering.

Hoe vind je een balans tussen de doelen vanuit de gemeente en wensen vanuit de omgeving?

De doelen vanuit de gemeente en wensen vanuit de omgeving zijn beiden meegenomen in het ontwerpproces. De wensen van de omgeving hebben we opgehaald via een uitgebreid participatietraject. Deze zijn getoetst op haalbaarheid. Juist door iedereen te betrekken voordat het ontwerp definitief is, denk ik dat de inbreng van belanghebbenden een belangrijke plek heeft gekregen in het schetsontwerp. Op het moment dat we een stap verder zijn in het ontwerpproces krijgt de omgeving opnieuw gelegenheid om te participeren.

Wat is de grootste uitdaging voor jou als programma-manager?

De aanpak om direct vanuit een bouwteam te opereren met een transparant en uitgebreid participatietraject heeft veel goeds gedaan. Het zorgt alleen ook voor uitdagingen. Meestal presenteer je een definitief ontwerp aan de gemeenteraad. Wij zijn met een schetsontwerp en kostenraming naar de raad gestapt. Een schetsontwerp kan echter ruimte overlaten voor eigen interpretatie. Het is voor mij de uitdaging om de omgeving bewust te maken van dit proces, het ontwerp dat we tijdens de participatiefase presenteren is nog niet af.

Wat wil jij nog kwijt over het project Herinrichting Julianaweg?

De herinrichting van de Julianaweg is een mooi en uniek project. Het bouwteam krijgt van verschillende kanten complimenten. Vanuit de omgeving is er waardering voor wat we tot nu toe hebben gedaan, en vooral ook voor de manier waarop. Daarbij merk ik ook waardering vanuit het bouwteam voor de betrokkenheid van inwoners uit Volendam met dit project. Dat is onmisbaar voor een succesvol participatietraject. De waardevolle uitwisselingen en het wederzijdse respect voor elkaar hoop ik het hele project vast te houden.

Skip to content