BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Kijkje in de Keuken: Edward van Schooten
Edward van Schooten

Kijkje in de Keuken: Edward van Schooten

Bouwteam DeDam bestaat uit professionals uit verschillende vakgebieden. In de ontwerpfase van de weg zijn het ontwerp- en omgevingsteam veel in beeld. Toch gebeurt er achter de schermen nog veel meer. Deze keer gaan we in gesprek met onze mobiliteitsadviseur.

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE MOBILITEITSADVISEUR

We spreken met Edward van Schooten, mobiliteitsadviseur binnen bouwteam DeDam. Hij weegt alle verkeerskundige belangen af die er spelen, om zo tot de beste inrichting van de weg en openbare ruimte te komen. Vanaf het eerste schetsontwerp tot aan de uiteindelijke realisatie werkt hij mee aan het project.

Edward werkt vanuit Buro van Schooten als interim mobiliteitsadviseur voor de gemeente Edam-Volendam. Als zelfstandig adviseur heeft hij veel ervaring opgedaan in dit werkveld, de laatste jaren vooral met projecten waar lastige keuzes gemaakt moesten worden. 

Wat doe je precies als mobiliteitsadviseur?

Het is mijn vak om de openbare ruimte zo in te richten dat alle functies er goed tot hun recht komen. Want op een weg gebeurt van alles: er is autoverkeer, er wordt gefietst, gewinkeld en geparkeerd, mensen steken over, er rijden lijnbussen en er wonen mensen. Het is belangrijk dat die ruimte toegankelijk is voor iedereen, jong en oud.

De ruimte op en rondom de Julianaweg is beperkt, dus moeten we keuzes maken. Ik ben betrokken bij het ontwerp en de participatie van belanghebbenden. Bij die besprekingen merk je dat de belangen uiteenlopen. Mensen willen bijvoorbeeld een veilige weg met overzichtelijke oversteekplaatsen, maar dit mag niet ten koste gaan van bijvoorbeeld parkeerplaatsen. En dat is helaas niet altijd even goed mogelijk. Hier moeten we dan zoeken naar een optimale oplossing, met het beste resultaat voor alle belangen.

Hoe zorg je ervoor dat je alle belangen meeweegt?

Voor alle keuzes die we moeten maken – parkeerplaats of groen, een snelheid van dertig of vijftig km/u, kruispunt of rotonde – breng ik alle belangen in kaart, onder andere via het uitgebreide participatieproces. Op basis van die informatie onderzoeken we zorgvuldig de verschillende opties. Dit levert uiteindelijk een eerste schetsontwerp op, dat we vervolgens presenteren aan de belanghebbenden. Natuurlijk moeten we ook zorgen dat het ontwerp aan de wettelijke regels voldoet.

Wat zijn de grootste obstakels in dit project qua mobiliteit en hoe ga je daarmee om?

Dat is de combinatie van beperkte ruimte en druk verkeer. Volendam is een dorp, maar vanwege de toeristen en de vele voorzieningen zijn er veel weggebruikers. Naast voetgangers, fietsers en automobilisten rijden er per jaar bijvoorbeeld ook zo’n dertienduizend touringcars over de Julianaweg. De grootste uitdaging is om oplossingen te ontwerpen die passen bij de dorpse omgeving, veilig zijn én alles goed bereikbaar houden.

Wat hoop je dat de herinrichting van de Julianaweg oplevert?

Allereerst een verbetering van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers. We willen het bijvoorbeeld makkelijker maken om de Julianaweg over te steken met de fiets of lopend. Want als je vanaf de woonwijken naar het centrum wilt, moet je de Julianaweg altijd oversteken. Misschien pakken de bewoners hierdoor wat vaker de fiets, waardoor de leefbaarheid beter wordt in het dorp. Ik hoop dat dit een bijdrage gaat leveren aan het woon- en leefklimaat in Volendam.

Tot slot: wat wil je nog zeggen over het project Herinrichting van de Julianaweg?

Het is een mooie uitdaging om aan zo’n project mee te werken in Volendam. Mensen hier zijn betrokken bij hun dorp. Daarom heb ik goede hoop dat de verkeersveiligheid van de Julianaweg echt zal verbeteren. Want de nieuwe inrichting van de weg kan hier wel bij helpen, maar het draait toch voornamelijk om het gedrag van iedereen in het verkeer.

Skip to content