BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Kijkje in de Keuken: Andrea Hulsebosch
Andrea Hulsebosch

Kijkje in de Keuken: Andrea Hulsebosch

Bouwteam DeDam bestaat uit professionals uit verschillende vakgebieden. In de ontwerpfase van de weg zijn het ontwerp- en omgevingsteam veel in beeld. Toch gebeurt er achter de schermen nog veel meer. We geven je regelmatig een kijkje in de keuken van het Bouwteam.

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE LANDSCHAPSARCHITECT

We spreken met Andrea Hulsebosch, landschapsarchitect bij de herinrichting van de Julianaweg. Ze zorgt ervoor dat de Julianaweg naast een belangrijke verkeersader ook een weg is waar mensen fijn aan wonen, waar bezoekers zich welkom voelen en ook alle andere functies een goede plek hebben.

Andrea werkt als landschapsarchitect bij Sweco, een architecten- en ingenieursadviesbureau. Ze werkt naast het project in Volendam ook aan de N615 in Zaandam en de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.

Wat doe je precies als landschapsarchitect?

Mijn werk als landschapsarchitect is super veelzijdig! Als landschapsarchitect zorg ik ervoor dat ruimtelijke opgaven in zowel landelijk als stedelijk gebied worden ingepast. We vertalen de randvoorwaarden, ideeën en wensen tot een kloppend (haalbaar, maakbaar en betaalbaar) ontwerp dat gedragen wordt door de omgeving en dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.

Je kunt de weg puur verkeerskundig bekijken. Dan krijg je een ontwerp waarin verkeer zich zo snel en veilig mogelijk van A naar B verplaatst. Maar de Julianaweg is zoveel meer: er wordt bijvoorbeeld ook aan gewoond, gewandeld en gewinkeld.

Alle functies die de Julianaweg nu heeft, keren na de werkzaamheden terug. Dat is op zich al een uitdaging binnen de beschikbare ruimte. Maar daarbij hebben we tegenwoordig ook ambities op het gebied van klimaatbestendigheid, uitstraling en groen. De Julianaweg is aangewezen als belangrijke onderdeel van de groenstructuur in Volendam. Als landschapsarchitect probeer ik alle verschillende activiteiten en ambities een goede plek te geven.

Wat zijn de belangrijkste afwegingen die je moet maken?

De Julianaweg is ooit aangelegd aan de rand van Volendam. Maar sinds die tijd is het dorp uitgebreid. De druk op de weg en de aanliggende voorzieningen is daardoor toegenomen. Dat vraagt om een andere inrichting, waarbij er keuzes gemaakt moeten worden. Zet je bijvoorbeeld in op parkeerplekken, of op extra oversteekplaatsen? Hiervoor zou je eigenlijk in de toekomst willen kijken. Want je legt zo’n weg aan voor de komende dertig jaar. Gebruiken we dan de auto nog zoveel als nu, of kunnen we beter inzetten op de fiets en het ov?

Als landschapsarchitect denk ik ook na over het groen aan de weg. In het verleden werden langs veel wegen twee rijen met dezelfde bomen geplant. Nu vinden we het belangrijk om wat diversiteit aan te brengen in de begroeiing. En om het karakter van Volendam recht te doen. Ook planten we een boom nu niet meer boven op de kabels en leidingen want we willen de boom kunnen behouden als we een waterleiding moeten vervangen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het allemaal past en technisch haalbaar is.

Wat hoop je dat de herinrichting van de Julianaweg oplevert? 

Het bouwteam heeft op basis van de resultaten van de participatie een schetsontwerp uitgewerkt, een voorkeursvariant. Dit schetsontwerp wordt beoordeeld door de gemeente. Ik hoop dat we uiteindelijk een weg ontwerpen die veilig is en waar alle ambities en belangen op de juiste manier in zijn geland. Zodat het een toegevoegde waarde heeft voor de Volendammer en bezoeker.

Skip to content