BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Herinrichting Julianaweg: Start voorlopig ontwerp Corridor met participatie na akkoord Gemeenteraad
Julianaweg Volendam

Herinrichting Julianaweg: Start voorlopig ontwerp Corridor met participatie na akkoord Gemeenteraad

25 november 2021 is de Gemeenteraad van Edam-Volendam akkoord gegaan met de voorgestelde plannen van het college van Burgemeester en Wethouders voor de herinrichting van de Julianaweg. Deze plannen betroffen de voorkeursvariant op het schetsontwerp, de scope en het budget. Met dit gemeenteraadsbesluit is een belangrijke stap gezet in de herinrichting van de belangrijke Volendamse verkeersader. Het bouwteam gaat verder met het voorlopig ontwerp voor het eerste deelgebied Corridor, waarbij belanghebbenden opnieuw kunnen participeren.

Het bouwteam werkt de goedgekeurde voorkeursvariant van het schetsontwerp verder uit tot een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp betreft de gehele Julianaweg. Op basis van het schetsontwerp werkt het bouwteam het voorlopig ontwerp uit per deelgebied met participatie van belanghebbenden. De deelgebieden voor de Julianaweg zijn; de Corridor, het Dorp en de Entree. Het bouwteam begint met het voorlopig ontwerp van de Corridor. Dit is het gedeelte van de Julianaweg waar de eerste uitvoerende werkzaamheden gaan plaatsvinden. In het voorlopig ontwerp geeft het bouwteam nader invulling aan zaken als; bomen, parkeergelegenheid, materiaalkeuze en andere details. De Corridor betreft het bedrijventerrein aan- en om de Julianaweg vanaf knooppunt Zeedijk tot (en eventueel met) de kruising met de Burgemeester van Baarstraat.

Nieuwe participatie bij voorlopig ontwerp Corridor

Bouwteam DeDam gaat graag in gesprek met betrokkenen over het voorlopig ontwerp voor de Corridor. In het nieuwe jaar worden drie bijeenkomsten georganiseerd;

  1. Digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden van de Corridor
  2. Sessie met de werkgroep Julianaweg
  3. Inloopavond presentatie voorlopig ontwerp Corridor

Digitale bijeenkomst

Voor de digitale informatiebijeenkomst nodigt het bouwteam de bewoners, bedrijven en organisaties uit die zich aan en nabij de Julianaweg in het deelgebied de Corridor bevinden. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het voorlopig ontwerp voor dit weggedeelte. Het bouwteam deelt ook de uitkomst van de eerdere inspraak en gaat na of deze wensen nog steeds actueel zijn. Gezamenlijk wordt vastgesteld welke prioriteit deze wensen hebben. Ook krijgt u informatie over het vervolgproces.

De bijeenkomst vindt online plaats via Zoom. De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontvangt u te zijner tijd via de mail of flyer. Na deze bijeenkomst gaat het bouwteam verder met de invulling van het voorlopig ontwerp.

Werkgroep sessie

De werkgroep Julianaweg is een groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit de omgeving. Tijdens de sessie met de werkgroep Julianaweg vertelt het bouwteam wat er is besproken tijdens de bijeenkomst met bewoners en belanghebbenden. Het bouwteam licht de vervolgstappen toe en legt de werkgroep een aantal keuzes voor. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten is er een overleg met de belangenverenigingen.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond presenteert het bouwteam het voorlopig ontwerp, dat is gemaakt op basis van de eerdere bijeenkomsten. Idealiter is dit een live-bijeenkomst waarbij niet alleen de belanghebbenden van de Corridor een uitnodiging krijgen, maar waarbij de hele omgeving het voorlopig ontwerp voor de Corridor kan bekijken. De toekomstige coronamaatregelen hebben invloed op het besluit om deze bijeenkomst online of op locatie te doen.

In een later stadium organiseert het bouwteam ook participatiebijeenkomsten voor de deelgebieden Het Dorp en De Entree.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanagers van het Bouwteam via 06 53 4306 01 of info@julianaweg-volendam.nl.

Skip to content