BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Informatiebijeenkomst ten behoeve van het voorlopig ontwerp Corridor
de Julianaweg met uitzicht op het IJsselmeer

Informatiebijeenkomst ten behoeve van het voorlopig ontwerp Corridor

Dinsdag 25 januari jongstleden organiseerde Bouwteam DeDam een online informatiebijeenkomst over het schetsontwerp van de Julianaweg ten behoeve van de nadere uitwerking van het voorlopig ontwerp voor het deelgebied de Corridor. Het was een geslaagde avond waarin waardevolle input is opgehaald. De huidige stand van zaken werd toegelicht door leden van het bouwteam, waarbij werd teruggeblikt naar het ontwerp- en participatieproces tot nu toe. Vervolgens is er verder ingezoomd op het deelgebied de Corridor waar wij eerder informatie over hebben opgehaald. Deze informatie is gepresenteerd in de vorm van een wensenlijst. Deze lijst is geverifieerd en aangevuld door de aanwezigen. Daarbij konden de aanwezigen hun vragen stellen over de herinrichting. We willen iedereen bedanken die aanwezig was! Jullie input is belangrijk voor ons.

Hoe gaan we nu verder?

We nemen de opgehaalde input mee in onze wensenlijst, de zogenaamde Klant Eisen Specificatie. Deze wensen worden onderzocht op haalbaarheid door het bouwteam. Wij leggen deze wensen voor aan de gemeente met een honoreringsadvies.

Tegelijkertijd gaan we verder met het voorlopig ontwerp van de Corridor. De volgende participatiebijeenkomst is een sessie met de werkgroep Julianaweg. Tijdens deze sessie vertelt het bouwteam wat er is besproken tijdens de informatiebijeenkomst. We lichten de 50% versie van het voorlopig ontwerp toe en proberen samen met de werkgroep tot een voorstel te komen voor het verfijnen van het voorlopig ontwerp.

Voorafgaand aan deze bijeenkomsten vindt weer een overleg plaats met de belangenverenigingen (IBEV en Ondernemend Volendam).

Na de sessie met de werkgroep Julianaweg ronden we het voorlopig ontwerp van de Corridor af. We presenteren het voorlopig ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben geïnteresseerden gelegenheid om het voorlopig ontwerp van dit deelgebied te bekijken. Idealiter is dit een inloopavond op locatie, mits de RIVM-maatregelen dit toestaan.

Na afronding van het voorlopig ontwerp van de Corridor zal het bouwteam het ontwerp verder uitwerken tot een definitief- en uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp bevat een verdere detaillering van de uitvoeringswerkzaamheden.

Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is start het omgevingsteam met gesprekken met de stakeholders uit de Corridor om informatie op te halen over de bedrijfsvoering en wensen ten behoeve van de realisatie. Deze informatie gebruiken wij om te kijken welke beheersmaatregelen wij in kunnen zetten om de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de omgeving.

In een later stadium van de herinrichting organiseert Bouwteam DeDam ook participatiebijeenkomsten voor de deelgebieden Het Dorp en De Entree.

Skip to content