BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Presentatievideo: Schetsontwerp Julianaweg
Presentatievideo SO

Presentatievideo: Schetsontwerp Julianaweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam gaat de gemeenteraad een voorstel doen om de gekozen voorkeursvariant van het schetsontwerp van de nieuwe Julianaweg door Bouwteam DeDam uit te laten werken tot een voorlopig ontwerp. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de reconstructie van de Volendamse verkeersader. Bouwteam DeDam heeft voor de omgeving een presentatievideo gemaakt van het gekozen ontwerp.

Het Bouwteam heeft hard gewerkt aan het schetsontwerp voor de nieuwe Julianaweg. Tijdens het participatieproces hebben belanghebbenden meegedacht over het nieuwe ontwerp. Op basis van de opgehaalde input uit het participatieproces zijn drie ontwerpvarianten uitgewerkt: ‘Tweezijdig fietspad aan één zijde van de weg’, ‘Weg in het midden’ en ‘Groen in het midden’. ‘Tweezijdig fietspad aan één zijde van de weg’ viel af omdat deze niet overal inpasbaar bleek. De overige twee varianten zijn besproken met de gemeente. Het bouwteam heeft op basis van de variant ‘weg in de midden’ een voorkeursvariant uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders legt het schetsontwerp voor aan de gemeenteraad, waarna het bouwteam deze voorkeursvariant verder uitwerkt tot een voorlopig ontwerp.   

Het ontwerp ‘weg in het midden’ heeft de voorkeur om meerdere redenen. Allereerst draagt deze variant het meeste bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming, mede door het aanpassen en optimaliseren van diverse kruispunten. Daarnaast is het een ontwerp voor alle weggebruikers. Dat wil zeggen dat er plek is voor automobilisten, fietsers, wandelaars en andere weggebruikers. Op plekken waar dat kan, komt een tweerichtingsfietspad aan één kant van de weg. 

Bekijk hier de presentatievideo:

Heeft u vragen over de herinrichting van de Julianaweg? Neem contact op met onze omgevingsmanagers via info@julianaweg-volendam.nl of bel met 0653430601. 

Skip to content