BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Kijkje in de Keuken: Chris Fuhler
Chris Fuhler

Kijkje in de Keuken: Chris Fuhler

Bouwteam DeDam bestaat uit professionals uit verschillende vakgebieden. In de ontwerpfase van de weg zijn het ontwerp- en omgevingsteam veel in beeld. Toch gebeurt er achter de schermen nog veel meer. Vanaf nu krijg je regelmatig een kijkje in de keuken van het Bouwteam.

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE HOOFDUITVOERDER
We starten met Chris Fuhler, hoofduitvoerder van de Julianaweg. Chris bewaakt en coördineert kosten, planning, kwaliteit en veiligheid. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van het project.

De 45-jarige Chris is als stagiair bij Dura Vermeer begonnen en is daar nooit meer weggegaan. In de 25 jaar dat hij bij Dura werkt heeft Chris mooie infra-projecten gedaan, zoals de Floriade en provinciale wegen door Noord-Holland. Ook begeleidt hij bij projecten het bouwrijp en woonrijp maken van de grond.

Gelijk maar met de deur in huis: zitten we op schema qua planning?
Goede vraag, de ontwerpfase waar we nu in zitten loopt tot nu toe redelijk op schema. Als het bestek* en de tekeningen klaar zijn, kan de calculator aan de gang en kunnen de werkzaamheden worden voorbereid. We starten binnenkort ook met de onderzoeken naar de kwaliteit van de grond en het asfalt.

*Het bestek is de omschrijving van het uit te voeren werk, met daarin de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en voorwaarden voor de uitvoering.

Wat kun jij nu al doen voordat er een definitief ontwerp is?
Ik kan alvast kijken naar de fasering van de weg: dit is de volgorde waarin de daadwerkelijke uitvoering van de weg gaat plaatsvinden. Het omgevingsteam heeft natuurlijk al aan belanghebbenden gevraagd waar wij tijdens de uitvoering rekening mee moeten houden. Zo hebben ze gevraagd wat bijvoorbeeld de beste tijd is om op een bepaalde plek aan de Julianaweg te werken. Al deze informatie kan ik goed gebruiken bij het plannen van de fasering.

Kies jij de kleur van de lantaarnpalen uit?
Nee, dat hoef ik niet te doen, het staat straks gewoon in het bestek. Binnen de gemeente worden er al bepaalde lichtmasten gebruikt.

Duurzaamheid is hét woord als het om bouwen gaat. Hoe zit dat met de Julianaweg?
Ik ga de Julianaweg langs om de bestaande materialen te inventariseren. We hebben een app waarin we kunnen noteren wat er aan bestaand materiaal aanwezig is. We kijken wat we kunnen hergebruiken van de oude weg. Denk aan klinkers, maar ook aan bankjes, bushaltes, masten van stoplichten en plantenbakken. Wanneer we de bestrating niet kunnen gebruiken, gaat het zo mogelijk door een breker en gebruiken we het als fundering voor ónder de weg.

Het is overigens niet zo dat we alles kunnen hergebruiken voor de Julianaweg. Er worden ook dingen bewaard om voor andere projecten te gebruiken. Je kunt bij duurzaamheid ook denken aan nieuwe materialen die langer meegaan, zoals bepaalde mengsels asfalt.

Jij bewaakt de kwaliteit van de weg en het project. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ten eerste controleer ik of we leveren en aanbrengen wat er in het bestek staat. Dat klinkt misschien logisch, maar het is wel een heel belangrijk punt. Ook bewaak ik tijdens de uitvoering of de wegwerkers veilig hun werk kunnen doen. Maar ook omwonenden en gebruikers van de Julianaweg moeten we zo veilig mogelijk zien om te leiden.

Tot slot: wat wil je nog zeggen over Programma Julianaweg?
Ik vind het geweldig dat gemeente, belanghebbenden, ontwerpers en bouwers vanaf het begin al met elkaar samenwerken. Dit werkt soepel, economisch én je kunt de wensen van alle partijen op een zo goed mogelijke manier invullen. Heerlijk werken zo!

Skip to content